НЛБ Трансакциска сметка

За сите оние кои сакаат лесно и безбедно да раководат со своите финансиски средства во секое време.

Главни предности

 • Широк спектар на можности за безготовинско плаќање
 • Можност да располагате со Вашите средства во секое време
 • Можност за плаќање на Вашите редовни месечни трошоци преку траен налог
 • Можност за користење на НЛБ Клик - електронско и НЛБ мКлик – мобилно банкарство за физички лица
 • Постојан увид на состојбата и прометот на Вашата трансакциска сметка преку НЛБ Мини клик
 • Бесплатна Visa Electron дебитна картичка за целиот период на користење
 • Можност за активирање на НЛБ СМС Известување за направена трансакција
 • Можност да подигате готовина без провизија на сите банкомати на НЛБ Банка и на банкоматите од НЛБ Групацијата во Црна Гора, Словенија, Србија, Босна и Херцеговина и Косово
 • Можност за штедење преку НЛБ Штеди го кусурот
 • НЛБ Трансакциски пакети креирани според Вашите потреби

Дебитни картички

Visa Electron

Visa Electron е основна идентификациона картичка за Вашата лична трансакциска сметка. Тоа е дебитна картичка со која можете да плаќате безготовински и да подигате готовина од банкомати во земјата и странство. На картичката е отпечатен бројот на Вашата  лична трансакциска сметка.MasterCard Debit Contactless

MasterCard Debit Contactless картичката е дебитна картичка директно поврзана со Вашата лична трансакциска сметка, која можете да ја користите во земјата и странство за плаќање на продажни места и подигање готовина на банкомати. Тоа е  дебитна картичка со можност за плаќање на 3 и 6 рати без камата. MasterCard Debit Contactless картичката нуди можност за бесконтактно плаќање.

Повеќе

Како да отворите сметка?

1

Што е потребно?

- Барање за трансакциска сметка
- Документ за лична идентификација

2

Каде можете да отворите сметка?

- Во сите експозитури на Банката или
- On - line

Аплицирај online

3

Дебитна картичка

Банката за Вас ќе изработи идентификациона дебитна Visa Electron картичка. Со идентификационата дебитна Visa Electron картичка и личната карта, го потврдувате Вашиот идентитет и сопственост на сметката.

Трошоци и каматни стапки

 

 • Активна каматна стапка до лимит: 10 % (благајнички записи + 8 процентни поени варијабилна за целиот период)
 • Без месечен надомест за сметки со вкупен промет до 500 мкд
 • 30 мкд месечен надомест за сите сметки (освен сребрена) со вкупен промет над 500 мкд
 • 25 мкд месечен надомест за сребрена трансакциска сметка со вкупен промет над 500 мкд

 

Општи услови за водење на трансакциска сметка на физички лица

Општи услови и договор согласно новиот Закон за Платежни услуги и платни системи- Применливо од 01.01.2023 

 

Почитувани,

Европска регулатива за заштита на личните податоци - GDPR (General Data Protection Regulation) стапува на сила почнувајќи од 25 мај 2018 година и истата има за цел да ги усогласи правилата за заштита при обработката на личните податоци на граѓаните на Европската Унија.

Дополнителни информации за принципите и начинот на обработка на Вашите лични податоци во НЛБ Банка АД Скопје, како и Вашите права во врска со нив може да најдете во документот:

“Принципи и начин на обработка на личните податоци во согласност со Европската Регулатива- GDPR”.

Со почит,

НЛБ Банка АД Скопје

  

Information about the EU General Data Protection Regulation

Dear Client,

The EU General Data Protection Regulation (GDPR) will enter into force on 25 May 2018. This European Union (EU) regulation will harmonize the rules for the processing of personal data for EU citizens.

Further information on the principles and the manner of processing your personal data in NLB Banka AD Skopje, as well as your rights, can be found in the document:

“Principles and methods of personal data processing in accordance with General data protection Regulation – GDPR”

NLB Banka AD Skopje