Сребрен пакет

Сребрениот пакет е наменет за сите пензионери кои својата пензија ја примаат на сметка во НЛБ Банка.

Што вклучува?

Трансакциска сметка

   • Можност за пречекорување до 2 пензии

Дебитни картички

   • Бесплатна Visa Electron дебитна картичка за цело времетраење поврзана со трансакциската сметка со можност за добивање до 2 дополнителни картички
   • Пензионер + Maestro кобрендирана картичка со Сојуз на здруженија на пензионери на Северна Македонија (СЗПМ) со можност за плаќање до 12 рати без камата и користење на попусти во продажни места со кои СЗПМ има склучено договор.

      


Кредитни картички

   • Visa Classic и MasterCard Standard без членарина за првата година на користење, за следните во зависност од прометот - можност за плаќање на рати, до 24 рати со MasterCard Standard или само 5% месечно со Visa Classic
   • Зегин – НЛБ Банка кобрендирана кредитна картичка - можност за купување на лекови и останати производи од Зегин на одложено плаќање до 12 рати без камата
   • Лимит до 3 пензии распределени на сите кредитни картички по Ваша желба
   • Бесплатни 2 дополнителни картички.

  


Кредити

Повеќе информации

Повеќе информации за Виолетовиот пакет можете да добиете на телефонски број 02/ 15 600 или во најблиската експозитура на Банката.

 

Локатор на експозитури