НЛБ Банкоосигурување

Заштедете време и средства, купете полиса за осигурување по еднакви цена како во осигурителните компании и обезбедете сигурна иднина за вас и за Вашите најблиски!

    

 

 

Главни предности:

 • Заштеда на време и средства преку завршување на обврските на едно место
 • Можност за плаќање на полисата на рати преку Вашата НЛБ кредитна картичка.
 • Еднакви цени и попусти како и во осигурителната компанија.

Полиси за неживотно осигурување

НЛБ Банка во соработка со Сава Осигурување Ви нуди можност да купите полиса за неживотно осигурување и тоа:

 • Патничко осигурување - Купи Online
 • Автомобилска одговорност
 • Каско осигурување
 • Зелен картон
 • Домаќинско осигурување - Купи Online
 • Осигурување на имот од пожар и некои други опасности
 • Осигурување од незгода
 • Сите останати типови полиси за неживотно осигурување

Полиси за животно осигурување

НЛБ Банка во соработка со Кроациа Осигурување - Живот Ви нуди можност да купите полиса за животно осигурување. Животното осигурување Ви овозможува не само да бидете чекор пред изненадувањата кои ги носи животот, туку тоа истовремено претставува одличен и сигурен облик на долгорочно штедење.

 • Мешовито осигурување на живот
 • Детско штедно осигурување
 • Круг на живот
 • Ризико плус осигурување
 • Сите останати типови полиси за животно осигурување

Регистар на застапници во осигурување

Што е потребно?

Доколку сакате да купите полиса за осигурување, потребно е само да ја посетите најблиската експозитура на НЛБ Банка.

Со Вас носете ги потребните документи во зависност за која полиса сакате да поднесете барање и документ за лична идентификација.

Повеќе информации можете да добиете во најблиската експозитура на Банката или на телефонски број 02/15-600.

Локатор на експозитури