Картички 

 

Изберете НЛБ Visa дебитна или револвинг кредитна картичка според Вашите потреби!
Изберете НЛБ MasterCard дебитна или кредитна картичка според вашите потреби!
Изберете НЛБ кобрендирана картичка според вашите потреби.
Дополнителни услуги со Вашите НЛБ картички.
Посебна поволност за сите клиенти - иматели на НЛБ кредитни картички од програмите на MasterCard или Visa да плаќаат на рати без камата во одредени продажни места.
Вистинска картичка за среќа!