Раководство на Банката

 

 

Управен одбор и Надзорен одбор на НЛБ Банка АД Скопје 

 

Управниот одбор ја претставува и ја застапува Банката и раководи со нејзината работа.  Членови на Управниот одбор се:

  

 

Антонио Аргир
Претседател на Управен одбор

Петер Зелен
Член на Управен одбор

Гинтер Фриедл
Член на Управен одбор

Игор Давчевски
Член на Управен одбор

 

Надзорен одбор врши надзор врз работењето на Управниот одбор, ги одобрува политиките за вршење на финансиски активности и го надгледува нивното спроведување.

 

 

Членови на Надзорниот одбор:

 

Блаж Бродњак
Претседател на Надзорен одбор
Марјета Звер Цанкар
Заменик претседател на Надзорен одбор
 
Хедвика Усеник
Член на Надзорен одбор
Кристина Ковачич Бјелајац
член на Надзорен одбор на НЛБ Банка АД Скопје
Зоран Јовановски
Независен член на Надзорен одбор
Борислав Атанасовски
Независен член на Надзорен одбор